Fundacja PiN był jednym ze sponsorów Konferencji o Przywiązaniu zorganizowanej przez Instytut Psychologii UKW. Konferencja, która odbyła się w dniach 28-30 października, cieszyła się dużym zainteresowaniem psychologów. Około 100 specjalistów od psychologii podnosiło swoje kwalifikacje. Tematem wiodącym Konferencji były badania zachowań rodzicielskich odgrywających istotną rolę w problemach zachowań u dzieci. Konferencji towarzyszyły warsztaty psychologiczne. Uczestniczyła w nich doktorantka Karolina, której udział sfinansowała nasza Fundacja.

Osoby  zainteresowane tą tematyką odsyłamy do strony http://www.psychologia.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_psychologii/informacje_instytut_psychologi/25900/konferencja_przywiazanie_ukw.

NASI PARTNERZY:
drozapol.pl dp-invest.pl