logowwwJesteśmy ludźmi biznesu, którzy od 20 lat, oprócz działalności gospodarczej szczególną wagę przywiązują do działalności charytatywnej, do niesienia nadziei i pomocy najbardziej potrzebującym. Oprócz wielu akcji, inicjatyw, bezpośredniej pomocy finansowej i rzeczowej, akcji zakrojonych nawet na szeroką skalę (np. pomoc powodzianom, pogorzelcom, organizując trzykrotnie zakrojone na kilka tysięcy osób imprezy pod hasłem Bydgoska Gala Noworoczna dla Dzieci), wspieraliśmy szkoły, wypoczynek dzieci, świetlice dla dzieci, w tym dla dzieci niepełnosprawnych, domy samotnej Matki, pensjonariuszy domów starości, pomagaliśmy wielu rodzinom i dzieciom, zarówno samodzielnie jak i z gronem przyjaciół, pracowników i znajomych.

Wspieranie najbardziej potrzebujących zapisaliśmy nawet w Kodeksie Wartości naszej firmy Drozapol-Profil S.A., przekonując do aktywnej pomocy innym wielu naszych pracowników. Spełnianie marzeń, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących, stało się tradycją i sensem naszej działalności pozazawodowej. Zarówno Fundatorzy, jak i członkowie władz Fundacji oraz wolontariusze nie pobierają wynagrodzenia ani innych profitów. Działamy charytatywnie.

Fundacja została powołana do pomocy osobom potrzebującym, a w szczególności:

  1. Uzdolnionym dzieciom i młodzieży, zwłaszcza z ubogich rodzin, których wspieramy w rozwoju swoich zdolności, pokrywamy niezbędne koszty nauki, ułatwiając im start życiowy na studia i w dorosłe życie.
  2. Rodzinom z dziećmi, zwłaszcza niepełnym, wielodzietnym w życiowych trudach, sytuacjach losowych.
  3. Dzieciom niepełnosprawnym w leczeniu i rehabilitacji.

Zachęcamy osoby zainteresowane do angażowania się w prace fundacji, np. jako darczyńcy albo wolontariusze. Zapraszamy do kontaktu.

W celu uwiarygodnienia naszej działalności poniżej przedstawiamy informacje o wyróżnieniach, jakie w ciągu kilkunastu ostatnich lat otrzymała firma Drozapol-Profil S.A. oraz Prezes Zarządu, Wojciech Rybka, który wraz z żoną, Grażyną Rybka, jest większościowym udziałowcem firmy oraz Fundatorem Fundacji. Najważniejsze nagrody i wyróżnienia prezentowane są na stronie internetowej Drozapol-Profil S.A. – zapraszamy do zapoznania się z nimi.

 

 

NASI PARTNERZY:
drozapol.pl dp-invest.pl