W ramach I edycji Programu Stypendialnego przyznaliśmy stypendia dwóm osobom: Marcie i Michałowi.

Marta to studentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W ostatnim semestrze uzyskała średnią ocen 4,42. To zdolna, ambitna osoba, której celem na przyszłość jest zostanie korespondentem wojennym. Marta jeszcze przed powstaniem Fundacji otrzymywała pomoc finansową od pani Grażyny Rybka i aktualnie Zarząd Fundacji postanowił tą pomoc kontynuować. Wynika to z bardzo trudnej sytuacji materialnej rodziny Marty, przez co nasza stypendystka nie może poświęcić się tylko nauce, ponieważ pracuje na nocnych zmianach. Łączenie studiów z pracą w nocy jest bardzo trudne, dlatego też liczymy na to, że uzyskane wsparcie od Fundacji pomoże Marcie na spokojne kontynuowanie nauki.

Michał to świeżo upieczony student  informatyki na Uniwersytecie Warszawskim, który ukończył VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy ze średnią ocen 5,0. Michał jest laureatem wielu olimpiad międzynarodowych i ogólnopolskich (geograficznej, matematycznej, informatycznej), a w wolnym czasie udziela się społecznie. Ze względu na chorobę młodszej siostry i konieczność ciągłej opieki nad dziewczynką, mama naszego Stypendysty nie może podjąć pracy. Niskie dochody rodziny oraz wysokie koszty leczenia i rehabilitacji siostry Michała powodują, że musi on sam szukać źródeł utrzymania umożliwiających studiowanie. Stypendium przyznane przez Fundację chociaż częściowo pokryje koszty utrzymania studenta w Warszawie i pomoże mu skupić się na nauce oraz rozwijaniu nowych kompetencji.

Naszym Stypendystom życzymy powodzenia na studiach,  sukcesów naukowych i realizowania swoich pasji.

 Marta StypendiumMichał Stypendium

NASI PARTNERZY:
drozapol.pl dp-invest.pl