logo fundacji
logo fundacji

V Zjazd Stypendystów i Przyjaciół PiN-u

25 września 2021 miał miejsce V Zjazd Stypendystów i Przyjaciół Fundacji PiN – przyjęliśmy nowych Stypendystów, były dwa ciekawe wykłady inaugurujące nowy rok akademicki

Express Bydgoski o naborze wniosków stypendialnych do Fundacji PiN

Pani redaktor Marta Mikołajska napisała o naborze wniosków o stypendium Fundacji PiN

Piękne podziękowanie od Stypendystki-absolwentki

Własnoręcznie wykonana kartkę z podziękowaniem od Stypendystki

Uchwały zatwierdzające Sprawozdania za 2020r. i podział wyniku finansowego

Uchwały Rady Fundacji zatwierdzające Sprawozdania za 2020r. oraz podziaqł wyniku finansowego.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2020R.

Sprawozdanie z działalności Fundacji PiN za 2020r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wypełniając obowiązek OPP publikujemy Dodatkowe informacje do Sprawozdania Finansowego za 2020r.

NASI PARTNERZY:
drozapol.pl dp-invest.pl