Stypendia na rok 2016/2017 zostały przyznane! 15 września miało miejsce spotkanie Stypendystów, Zarządu i Wolontariuszy Fundacji PiN. Prezes Grażyna Rybka wręczyła dyplomy, na podstawie których studenci zostali włączeni do grona Stypendystów. W miłej atmosferze, przy kawie i cieście upieczonym przez Stypendystki, uczestnicy spotkania poznali się i mieli okazję porozmawiać o swoich marzeniach i celach. „Spotkanie potwierdziło, że nasi Stypendyści to wspaniali młodzi ludzie, pełni pasji, otwarci na  wiedzę i w dodatku niesamowicie sympatyczni. Cieszę się, że możemy im pomagać. Oni też wzbogacają nas swoją wiedzą i młodzieńczym entuzjazmem”- mówi pani Grażyna.

Pomimo, że stypendia na najbliższy rok akademicki zostały rozdane, MOŻNA JESZCZE SKŁADAĆ WNIOSKI O STYPENDIUM. Szczególnie zapraszamy studentów pierwszego roku, zdolną młodzież z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, osoby o trudniejszym starcie z powodu choroby lub sytuacji losowej. Preferujemy studentów z województwa kujawsko-pomorskiego.fotedef

NASI PARTNERZY:
drozapol.pl dp-invest.pl