Studiuję obecnie kompozycję w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Kiedy po raz pierwszy udało mi się uzyskać stypendium studiowałem równolegle jeszcze drugi kierunek na studiach magisterskich związany z edukacją artystyczną. Stypendium Fundacji PiN niewątpliwie pomogło mi w realizacji celów związanych z planem studiów a także jest to forma wsparcia socjalnego. Trudno byłoby utrzymywać się samemu studiując dwa kierunki dziennie, pomoc ze strony Fundacji była i jest czymś istotnym. Z pewnością nie zapomnę w przyszłości o ludziach, którzy we mnie wierzą i mnie wspierają. Za to im serdecznie dziękuję.

NASI PARTNERZY:
drozapol.pl dp-invest.pl