FUNDACJA  PiN  PRZYJMUJE  WNIOSKI O  STYPENDIUM  NA ROK  AKADEMICKI 2018/2019

 

Przypominamy kilka zasad dotyczących przyznawania stypendium:

 

1. Fundacja PiN udziela stypendium studentom zdolnym, z pasją, dobrze uczącym się lub uzdolnionym kierunkowo.

2. O stypendium mogą ubiegać się studenci z rodzin o niskich dochodach i studenci, którzy z różnych przyczyn są w trudnej sytuacji materialnej.

3. Przed wypełnieniem wniosku, student powinien przeczytać Regulamin systemu stypendialnego, który znajduje się w zakładce Stypendia.

4. Wypełniony wniosek, którego druk znajduje się poniżej Regulaminu systemu stypendialnego, można przysłać mailem lub pocztą tradycyjną.

5. Po wstępnej akceptacji wniosku zapraszamy Kandydata na rozmowę kwalifikacyjną, która z założenia jest miłym spotkaniem w przyjaznym gronie.

 

 

 

 

NASI PARTNERZY:
drozapol.pl dpwind.pl pss.biz.pl dp-invest.pl