Jeśli chcesz wspomóc dzieło Fundacji PiN – przekaż swój 1% podatku. Nr KRS: 0000556710

Fundacja „Pomoc i Nadzieja” działa od 6 lat. Przez pierwsze lata wydatki finansowane były z wpłat osób fizycznych- fundatorów, a od 2021r. jest możliwość zasilenia PiN-u przez ofiarowanie 1% podatku.

Główną działalnością PiN-u jest tworzenie systemu stypendialnego dla zdolnych studentów z ubogich rodzin. Są wśród naszych stypendystów m.in. osoby niepełnosprawne, młodzież mająca ciężko chore rodzeństwo, z rodzin wielodzietnych, sieroty, dzieci niepełnosprawnych lub bezrobotnych rodziców. Nasze stypendia pomagają wyrównać start w dorosłe życie tym, których życie doświadczyło najbardziej. Nasz system stypendialny objął już 34 studentów. Stypendium wynosi średnio 500zł miesięcznie i jest wypłacane przez 9 miesięcy w roku akademickim.  PiN różni się od innych Fundacji tym, że nie ogranicza się do wypłaty stypendium, ale utrzymuje systematyczny kontakt ze swoimi studentami. W marę potrzeb finansuje również koszty leczenia studentów, udział w konferencjach naukowych, kursach, zakup pomocy naukowych.

Hasłem Fundacji jest „Nieś dobro dalej”. Młodzież  otrzymuje stypendium w okresie nauki, a  w przyszłości ofiaruje pomoc innym, niekoniecznie w formie środków finansowych, czasem poświęcając swój czas, a czasem przekazując swoją wiedzę. Stypendyści chętnie realizują to hasło, często już podczas studiów włączają się w akcje charytatywne, pomagają też sobie nawzajem.

Poza systemem stypendialnym Fundacja PiN pomaga osobom niepełnosprawnym, głównie chorym dzieciom, finansując koszty leczenia, operacji, sprzętu medycznego, turnusów rehabilitacyjnych itp.

Jeśli chcesz mieć udział w dziele Fundacji PiN- przekaż swój 1% podatku. Wystarczy, że w rozliczeniu PiT podaż KRS: 0000556710.

NASI PARTNERZY:
drozapol.pl dp-invest.pl